Skylink Multiservice – nová ponuka pre získanie zákazníkov DIGI TV

Vybraní slovenskí predajcovia satelitnej techniky pripravujú v spolupráci s Luxemburskou spoločnosťou M7 Group, ktorá prevádzkuje satelitné platformy Skylink a CS Link v najbližších týždňoch nový projekt zameraný na oslovenie zákazníkov konkurenčenej platformy DIGI TV.

V rámci ponuky Skylink Multiservice bude môcť získať každý zákazník, ktorí zruší zmluvu s DIGI TV a odovzdá zariadenie spoločnosti DIGI Slovakia nový akciový komplet s HDTV prijímačom KAON a kartou Skylink IRDETO či M7 IRDETO bezplatne do prenájmu s prípadnou možnosťou neskoršieho odkúpenia. Zákazníci DIGI TV tak v podstate za veľmi priaznivých podmienok prejdu do Skylinku kde získajú napr. väčší výber programov a to ako v SD tak aj v HD kvalite.

Ak mal doteraz u DIGI TV zapožičaný opotrebovaný SD prijímač s nízkou kvalitou obrazu, malým počtom programov, s veľkým rizikom zmluvnej pokuty a navyše s tým, že po rokoch platieb prakticky nič nevlastní, Skylink Multiservis HD mu prináša nevídané bonusy.

Dva roky platí mesačne prakticky len to, čo doteraz a odrazu sleduje všetky SK a CZ programy vrátane HD a stovky ďalších programov z družíc Astra 23,5 a Astra 19,2.

Má k dispozícii kvalitnú HD sat súpravu s parabolou 80 cm, LNB mono single, prijímač Kaon KSC SA276IR, kartu Skylink HD, montáž súpravy zadarmo a k tomu ďalšie a ďalšie výhody.

Jednou z nich je skutočnosť, že užívateľ nie je po 24 mesiacoch ničím viazaný a za 40 eur si môže celé zariadenie prednostne zakúpiť !

Ďalšou zásadnou výhodou služby Skylink Multiservis HD je pružnosť a spolupráca z pohľadu technického riešenia a možností rozšírenia príjmu programov na viaceré TV prijímače v domácnosti. 

Je veľmi málo pravdepodobné, že sa táto akcia ujme nakoľko ľudia už dostali rozum a nenaletia tzv.výhodným akciám.

LIST ZASLANÝ PREDAJCOM SKYLINK:
Pilotný projekt bude prebiehať vo februári a v marci 2013. Cielom tejto akcie je pokúsiť sa osloviť a získať zákazníkov DIGI TV ( iba tých, ktorý využívajú príjem cez satelit ) a ponúknuť im prechod ku Skylink-u. To znamená, že pokiaľ bude zákazník DIGI TV ochotný poslať výpoveď – žiadosť o zrušenie zmluvy, na základe tejto výpovede získa od Skylink-u zadarmo HDTV satelitný komplet ( HDTV prijímač KAON KSC-SA276IR, dekódovaciu kartu Skylink Irdeto HD, celokovovú parabolu s priemerom 80cm, LNB konvertor na príjem z dvoch družíc Monoblock Singel, konzolu, 10m koaxiálneho kábla, 2 x F konektor, HDMI kábel ) na dva roky do užívania. Zariadenie môže kedykoľvek vrátiť bez udania dôvodu, nie je viazaný na dva roky používania. Po dvoch rokoch môže zariadenie tiež vrátiť alebo si ho odkúpiť do osobného vlastníctva za 40,- EUR bez DPH. Jedinou povinnosťou zákazníka je platiť počas dvoch rokov za niektorý z platených balíčkov Skylinku – Multi, HD Plus, Kombi, Multi HD, Flexi 7. Pokiaľ teda nájdete zákazníka, ktorý bude mať záujem o túto ponuku, je potrebné, aby napísal písomne žiadosť o zrušenie zmluvy. Fotokópiu tejto výpovede je potrebné mailom doručiť na doleuvedenú mailovú adresu. Obratom dostanete predvyplnenú zmluvu s údajmi zákazníka. Súčasne vám bude doručený HDTV satelitný komplet. Ten je potrebné ísť k zákazníkovi nainštalovať, nechať ho podpísať spomínanú zmluvu a zinkasovať peniaze za prvý mesiac platenej služby. Za sprostredkovanie nového zákazníka máte nárok na odmenu 20,- EUR bez DPH za každého zákazníka, v prípade, že nových zákazníkov bude menej ako 20. Za inštaláciu zariadenia máte nárok na odmenu 20,- EUR bez DPH, to znamená spolu 40,- EUR bez DPH. Pokiaľ sa vám podarí získať viac ako dvadsať zákazníkov, máte nárok na odmenu 44,- EUR bez DPH za sprostredkovanie a 20,- bez DPH za inštaláciu, to znamená spolu 64,- EUR bez DPH za každého zákazníka. Vy, ako predajca v prípade, že sa rozhodnete do projektu zapojiť, budete podpisovať dve zmluvy – jednu so spoločnosťou Brightvox, ktorá celú akciu organizačne zastrešuje a druhú zmluvu so spoločnosťou M7.

Na zariadenie je poskytovaná záruka 2 roky, zákazník ktorý sa rozhodne odkúpiť zariadenie do osobného vlastníctva, môže si záruku predĺžiť o ďalší rok naviac za poplatok. Za servisné zásahy, ktoré budete v prípade potreby vykonávať máte nárok na odmenu 16,- EUR bez DPH, ale iba v prípade, že sa bude jednať o oprávnenú reklamáciu. Pokiaľ sa bude jednať o neoprávnenú reklamáciu, je povinný váš servisný zásah a výjazd zaplatiť zákazník. Zákazník sa podpisom zmluvy dostáva do zmluvného vzťahu so spoločnosťou M7, takže všetky záväzky za zákazníka preberá M7.Obľúbené najčítanejšie